Hillerødgade

Start:mandag d. 27-07
Slut: fredag d. 29-10
Vi anlægger ny fjernvarme- og vandledning for at sikre forsyningen tilområdet.

Vejarbejde på Marielystvej fra Roskildevej til Troels-Lunds Vej

Start: mandag d. 14-09-2020

Slut: Ultimo december

Renovering af vandledning som del af sektionering af vandledningsnettet.

Skybrudsprojekt på Amicisvej

Start: 24. august 2020

Slut: 30. maj 2021

Frederiksberg Forsyning lægger ny vandledning ifm. Frederiksberg Kommunes skybrudsprojekt.

Vejarbejde på Nyelandsvej (Sprogøvej til Falkoner Alle) og i Falkoner Alle krydset

Start: mandag d. 13-07

Slut: fredag d. 30-10

Vi renoverer vandledninger for at opretholde en sikker forsyning af kommende blødt vand til området og minimere vandspild. Nyelandsvej ensrettes frem til medio september fra nr. 20 - 40 således, at der kun kan køres mod Falkoner Alle på denne strækning.

Stæhr Johansens Vej 38

Start: primo 2020

Slut: medio 2022

Vandværksbyggeri og forudgående projekter