Finsensvej 2-14,32,3-19,23-25,35-37, Lindevangs Alle1-11,15,2-14,Ndr.Fasanv.13-17,21-25,Orla Lemanns Vej 5,Peter Bangs Vej 18-20

Start: torsdag d. 28-01 kl. 08:00
Slut: torsdag d. 28-01 kl. 14:00
Afbrydelse af fjernvarme pga. renovering af varmeledninger.

Lindevangs Alle 2-13

Start: fredag d. 29-01 kl. 09:00

Slut: fredag d. 29-01 kl. 11:00

Vi lukker for vandet pga. renovering

Vejarbejde på Nyelandsvej (fra Sprogøvej til Falkoner Alle) og i Falkoner Alle Krydset

Start: mandag d. 13-07
Slut: ultimo februar 2021

Grundet uforudsete vanskeligheder bliver strækningen Nyelandsvej nr. 30-48 ikke færdig før jul. For at bevare julefreden retableres og lukkes arbejdet ned hen over jul og startes op på ny i det nye år.

Skybrudsprojekt på Amicisvej

Start: 24. august 2020

Slut: 30. maj 2021

Frederiksberg Forsyning lægger ny vandledning ifm. Frederiksberg Kommunes skybrudsprojekt.

Stæhr Johansens Vej 38

Start: primo 2020

Slut: medio 2022

Vandværksbyggeri og forudgående projekter